dimecres, 28 d’octubre de 2009

Anunci
Informació explícita
L'anunci té l'objectiu de donar a conèixer a la societat que tots podem aportar el nostre gra de sorra per col·labora amb el càncer infantil.
L'exemple del vídeo és la d'uan nena que es talla el cabell per donar-li el seu germà que no té ja que té càncer.
Els aspectes:
Hi han dos ambients en el qual es desenvoluopa el vídeo, un és en el lavabo, on vèiem que la nena es talla el cabell, i després l'altre lloc és el revedor on la nena li dona els seus cabells al germà.
Posen una melodia tranquila, melancòlica, triste i amb uns colors neutres els quals fan que el receptor tingui tota la seva atenció en l'acció que es desenvolupa.
Anàlisi dels personatges i valors que transmeten
Nena/Germana: es talla els cabells per donar-li al seu germà. Transmeteix valors de solidaritat i una gran capacitat per pensar en altres, fa l'acció sense esperar res a canvi.
Nen/Germà-malalt: pateix un càncer i al veure que la seva germana li dona part dels seu cabell el li torna el gest posant-li la gorra vermella que porta.
Pares: Són simples expectadors de l'acció que es produeix entre els germans.
Anàlisi del discurs verbal:
Entre els personatges de´l'anunci no es produeix cap tipus de diàleg.
Eslògan: "No pedimos màs de lo que puedes dar". Reflecteix que es donen pocs recursos i poca conscièncicació sobre el càncer i les ajudes necessaries que espoden donar. A partir de l'exemple mostren que amb un petit gest podem fer feliç a molts nens que estiguin en aquesta situació.
Valoració personal
Aquest anunci m'ha servit per conscienciar-me i fer-me una autocrítica de l'ajuda i del que podriem fer per ajudar a nens amb aquest problema.
Crec que és una bona manera de fer arribar a la societat el problema, reflectin-lo i vivn-lo a través dels ulls d'una nena petita.

dilluns, 26 d’octubre de 2009

mapa conceptual

Comentari del text: internet canvia la forma de leer ...y de pensar?

Un text del "País" plantejava un debat sobre els efectes que produia internet sobre la gent.
Pesones expertes en TIC com Nicholas G. Carr, asseguren que ja no pensa tan com abans i posa l'exemple en la capacitat que tenia abans per concentrar-se en la lectura, quan podia passar-se temps llegint i ara no podiem més que fer-ho durant uns quants paràgrafs, per tant culpa aquesta pèrdua de concentació a les hores que passem navegant, i que no obstant també perjudica en altres àmbits com el pensament i la reflexió. Altres àmbits com la neurologia comparteixen la mateixa oponió amb ell, on diuen que al tenir altres mitjans com la calculadora fan que no dediquem tant esforç mental a aquelles accions que poden fer les màqquines.
A partir d'aquesta opinió es va fer un experiment on s'obserbava el comportament dels usuaris de dos pàgiens webs diferents, on es comprovava que els usuaris miraven de manera superficial els texts. Aquí van veure el canvi que es produeix quan la gent s'acostumava a llegir a partir d'Internet i que efectava a gent de totes les edats.

Cal remarcar que aquest canvi que és produeix veuen una solució, i és una educació i un software de recerca.

Al final de l'article fa un resó en el paper que té aquesta lectura en el paper dels adolescents, on en comptes de redactar l'informació que troben fan "copiar i pegar" directament de l'informació trobada a internet pels treballs.

Comentari text: L'hipertext

Actualment anomenen a l'hipertext com a un nou eix, que sedueix però que enganya, ja que no sabem que s'amaga darrere seu si no ho seleccionem i entrem.
També entenem per hipertext:
"Un model teòric" ja que organitza i relacionar la inforamció d'una manera clara i coherent.
"Una abstarcció",tota la inforamció podria està a l'abast de tothom.
"Classe de programes informàtics", crear documents digitals per ser llegits.
"Els documents digitals resultants".

Literatura hipertextual
Conjunt de textos connectats entre si desde els quals pots accedir els altres.

Hiperliteratura
Fa referència una literatura multilineal, del qual ha sorgit la hiperteoria, el qual s'ocupa d'investigar els hipertext(conjunt de fragments narratius sense una estrucutra els quals solen anara acompanyats per un text, una imatge i so) i els hipermèdia(relació entre diferents elements comunicatius).

diumenge, 25 d’octubre de 2009

Seminari (23/10/09)

Descripció
A la classe de seminari vam començar per la posada en comú del llibre "va de mestres" on cadascú de nosaltres va dir el fragment que havia escrit més li hagués agradat i després el que més ens havia sorprés del llibre, al final de repondre les qüestions vam entregar-li el treball.
Tot seguit el Cristian ens va fer una exposisció oral sobre la revista educativa : "Perspectiva escolar" que ens va entregar per escrit i on contestava les preguntes més significatives com l'idioma en que s'escriu és en català, el director és Miquel Àngel Essomba, el lloc on s'edita és a l'Associació e mestres Rosa Sensat, la revista es publica mensualment, l'any que es va iniciar va ser el 1974, el cost de la revista és de 6,9o. L'altre apartat va ser una petita síntesi de la revista on va destacar com a grans grups les altres educacions ( educació per al canvi personal i social, a l'hospital...una escola, els centres de justícia, el carrer com a espai educatiu, centre de formació per a joves "La Carena", aprendre durant tota la vida, les mares enllaç i el procés d'acollida d'alumnat nouvingut), la bibliografia (escoles i mirades).
Per acabar amb la seva exposició va escollir el tema "aprendre durant tota la vida. Aules de gent gran per al temps lliure", perquè creu que ens oblidem d'aquells que en el seu moment pel motiu que fos no van poder fer-ho i que com tots han de tenir les mateixes tenen oportunitats.

Reflexió
L'article escollit per el Cristian refelxa molt l'actualitat que vivim i que van viure els nostres avis, que per diferents motius i problemes van haver de deixar la vida acadèmica per poder ajudar a la seva família.
No obstant actualment hi han moltes escoles i centres que faciliten aquesta manca d'aprenentatge que en el seu dia van patir, i a part, els ensenya conviure amb tota la nova tecnologia que els envolta i així poguin ser més autònoms.

COED (23/10/09)

Descripció
El divendres la Lluïsa ens va llegir un poema sobre els paletes.
Tot seguit ens va explicar com veia l'evolució dels nostres blocs, i ens va fer algunes ractificacions sobre alguns d'ells,(en alguns no hi havien moltes entrades, quin format havien de mostrar els textos sobre l'assigantura, etc.)i ens va aclara que no estava molt contenta sobre com ho estaven porten i ens va recordar que el blog val el 15% de la nota.
Després ens va ensenyar un vídeo sobre la Lliga de Debats universitaris perquè tinguèssim un exemple de com nosaltres hem de realitzar aquesta activitat. Primer de tot va sortir la rectora explicant el valor dels debats i l'objectiu d'aquests. Desprès va continuar agraïnt la participació dels 13 grups que van participar i va presentar els finalistes del debat que eren la Universitat Pompeu Fabra i l'Universitat de Barcelona. A continuació va sortit Jospe Castells explicant el funcionament del debat que cosntaba de 2 oradors, els únics que podien intervenir, 2 investigadors i un suplent; l'orador és el que ha de donar el torn de paraula a l'equip que no parlar.
El tema tractat de la final era sobre l'habitatge i cada equip presentava el tema, a favor o en contra, 6 minuts per equip per defensar la seva tèsis i per últim la conclusió del tema.

Reflexió
Crec que aquesta activitat de veure el vídeo sobre el debat és una bona manera de veure el verdader funcionament i la complexitat del tema, ja que no tan sols has de prepar-te la teva part per defensar-la, sinó que també has de conèixer i tenir cosnciència sobre el que tractara l'altre equip per poder contrarrestar la seva opinió.

dilluns, 19 d’octubre de 2009

animació

COED

El divendres en la classe de COED la Lluïsa ens va retrornar els apunts que en la classe anterior vam fer.
Tot seguit ens va dir que la majoria de persones vam suspendre la prova de l'exàmen "C" de català. Desprès ens va llegir un poema que es titulava "La tardor" i vam continuar amb els apunts de la sessió anterior.

Quan vam acabar vam fer grups de 2 o 3 persones per contestar unes preguntes relacionades sobre les llegendes (Persones que es dediquin a recollir algunes d'elles, si coneixiem alguna d'elles, diferència entre rondalla i llegenda...)


Reflexió
Crec que amb aquesta classe t'anadones de la gran importància que té el lèxic, la cultura, etc. en un mestre, ja que tot el que diguem, bé o malament, els nostres alumnes ho apendren.
També a causa del gran avenç i del pas de generacional s'han anat perdent aquella riquesa i cultura territorial, un exemple d'aquesta pèrdua són les llegendes i rondalles tradicionals.

Aprofundiment
La pèrdua de les rondalles i de les llegendes va més enllà de l'oblit d'unes històries, la pèrdua d'aquestes significa la perdre la història d'un territori.
Està bé avança, peró no em d'oblidar que som el que som gràcies al nostre passat

dilluns, 12 d’octubre de 2009

Presentació Power Point

http://docs.google.com/present/edit?id=0AWQ8OtS3O4oAZGZmd3oza3dfMzR2azQ5a2Nm&hl=en

diumenge, 4 d’octubre de 2009

Modificació d'un audio

Doncs escolteu, vet aquí una vegada, la mare cabreta allà a la caseta del bocs va dir a les seves cabretes:
-mentre jo sigui fora no obriu a ningú,per entrar cantaré una cançó i així sabreu que sóc jo: obriu obriu cabretes....obriu obriu si us plau.
la mare cabreta se'n va anar peró el llop amagat darrere d'un arbre prop de la caseta ho va sentir tot. El cap d'una estona es va posar a cantar aquesta cançó
-Obriu obriu cabretes....obriu obriu si us plau.
el llop peró tenia la veu molt ronca i les cabretes que ho van notar van cridar:
-tu no ets lanostra mare, no t'obrirem pas, la nostre mare te la veu més fina


zPista 27 -
http://www.imeem.com/people/JLnHu7n/music/P9wGd3IB/zpista-27/